Viser alle 17 resultater

Efterafgrøder er hurtigvoksende planter der beriger jorden, tilfører stor biomasse, og holder på næringsstofferne. De kan dyrkes før eller efter det man egnetlig har tænkt sig at dyrke, så jorden ikke ligger bar. Det har den af flere grunde ikke godt af. Næringsstoffer vaskes ud af bar jord, og man kommer til at mangle den mængde grøntmasse som stadig plantevækst giver. Bælgplanter som f.eks kløver samler kvælstof på deres rødder, som frigives igen til de planter man dyrker når de nedbrydes næste forår.
De virker simpelthen jordforbedrende. Hvis jorden mangler kvælstof og organisk materiale og det kan både stiv lerjord og sandjord gøre, så er det en god ide at dyrke kvælstofsamlende bælgplanter. Hvis jorden er stiv og trænger til at blive løsnet og godt kan bruge ekstra organisk materiale og det gør stiv lerjord og jord der f.eks. har været en byggegrund, så er det olieræddiker man skal dyrke. De har utroligt lange rødder der bryder jorden op og skaber mulighed for at luft kan trænge ned i jorden og dermed en ordentlig omsætning i jorden. Planterne sås fra tidligt forår til 1. august. Senere såning kan lykkes, men i så fald kommer der ingen blomster.
Honningurt og kløverarternes blomster er værdifuldt foder til bier. Der er frø til min 25 m2 i poserne.
Læs også førgende artikler ; http://www.havenyt.dk/artikler/396.html
http://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/groengoedning/727.html

 

Efterafgrøder -Grøngødning - Jordforbedring

Alexandrinerkløver Øko

25,00 DKK

Efterafgrøder -Grøngødning - Jordforbedring

Alfalfa – Lucerne Øko

24,00 DKK

Efterafgrøder -Grøngødning - Jordforbedring

Fodervikke- Tares- Vicia sativa Øko

25,00 DKK

Efterafgrøder -Grøngødning - Jordforbedring

Serradel Øko

26,00 DKK

Byhaven - Urban gardening- Haven i Potter

Spinat – ‘Butterflay’ Øko

26,00 DKK