Fortrolighed

Ingen personlige oplysninger der registreres, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere.
Under et køb beder vi dem bla. indtaste navn, adresse, telefonnummer og email adresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren.
Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men vil på foranledning af statslige autoriteters forespørgsel blive udleveret til disse.

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.
Hvis man selv ønsker det bruges oplysningerne til udsendelse af et lille nyhedsbrev.